1. Random - also RND, RAM and R
  2. Reasonable and Non-Discriminatory
  3. Rand Capital Corporation
  4. Rural Area Network Design
  5. RAND CAPITAL CORP.
  6. Random Challenge Memory
  7. Research and Development - also R&D, RAD, RD, R & D and Res Dev

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X