1. Regional cerebral blood flows
  2. Regional cortical blood flow - also rCoBF
  3. Relative cerebral blood flow - also relCBF
  4. Regional cerebral perfusion - also rCP
  5. Regional cerebral blood flow - also r-CBF
  6. Regional cerebral flow
  7. Regional cortical cerebral blood flow
  8. Renal cortical blood flow
  9. Regional cerebral flood flow
  10. RC blood flow
  11. Regional CBF

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X