1. Relational Database Management System - also RDBMS and RBMS
  2. Relational Data Management System
  3. Range Data Management System
  4. Range Data Management/Measurement Subsystem

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X