1. RNA polymerase - also RPase, RNP and Rpo
    2. RNA polymerases - also RNAPs
    3. RNA polymerase holoenzyme

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X