1. Rolling On The Floor Laughing - also ROFL, ROTFL(MAO), ROTF and ROTFLMFAO
  2. Rolling On The Floor Laughing Out Loud - also ROFLOL and ROTFLOL
  3. Rolling On The Floor - also ROTF, ROF, ROFLMAO and ROFL
  4. Rolls on the floor laughing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X