1. Reusable Orbital Transfer Vehicle
    2. Reusable Orbiter Transfer Vehicle
    3. Remotely Operated Towed Vehicle

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X