1. Remote Operations Video Enhanced Receiving
    2. Remote Out-of-Vehicle Emergency Radio
    3. Remotely operated vehicle for emplacement and reconnaissance

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X