1. Regular Pulse Excitation with Long-Term Prediction - also RPELTP
    2. Regular Pulse Excitation-Long Term Prediction

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X