1. Real-time quantitative PCR - also RQ-PCR
    2. Real-time quantitative polymerase chain reaction - also RQ-PCR, RT-PCR and RT-QPCR

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X