1. Round-Trip Time
  2. ROTTNE
  3. Rating Text Table
  4. Resonant Tunneling Transistor
  5. Radiation transport theory
  6. Radio Transmission Technology
  7. Radio TeleType - also RTTY, RATT, RADIT and RADTT
  8. Rat tail tendon
  9. Radio Transmission Technologies
  10. Radioteletypewriter
  11. Real-time Targeting
  12. Real-Time Technology
  13. Reconfigurable Tactical Trainer
  14. Reconfigurable Telltale
  15. Reference transition temperature
  16. Roof top transceiver

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X