1. Sodium dodecyl sulfate/polyacrylamide gel electrophoresis
    2. Sodium dodecyl sulphate/polyacrylamide gel electrophoresis
    3. SDS/polyacrylamide-gel electrophoresis

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X