1. Saint Helena - also st helena
  2. Sherwood number
  3. Southern Hemisphere
  4. Same here
  5. Second-harmonic
  6. Serum hepatitis
  7. Shilling - also s.
  8. Shit Happens
  9. Shoulder - also SHLDR, shld and S
  10. Single heterostructure
  11. Social history
  12. Space Hardware
  13. Secondary Hub
  14. Sulfhydryl - also SH-

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X