1. T-butyl hydroperoxide - also t-BHP, TBH and t-BH
    2. Tert-butyl hydroperoxide - also t-BHP, TBH, t-BH and t-BuOOOH
    3. Tertiary butyl hydroperoxide

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X