1. Thermal Infrared Multispectral Scanner
  2. Thermal ionization mass spectrometry
  3. Technical Information Management System
  4. Text Information Management System
  5. Thermal Infrared Mapping Spectrometer
  6. Theoretical indicatve margin system
  7. Tactical Information Management System
  8. Tactical Internet Modeling and Simulation
  9. Technical Institute of Management Sciences
  10. Text Information Management Systems
  11. Tactical Informational Management System
  12. Technical information monitoring system
  13. Telecommunications Information Management System
  14. Test Interactive Management System
  15. TFCC Information Management System
  16. Thermal Imaging Spectrometer
  17. The Institute of Management Science
  18. Theater Information Management System

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X