1. Telecommunications Information Networking Architecture - also TINA
  2. TINA Consortium - also TINAC
  3. Telecommunication Information Networking Architecture Consortium
  4. Telecommunications Information Networking Architecture Consortium

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X