1. Thymidine kinase - also tk
  2. Thymidine kinase minus
  3. Thymidine kinase-negative
  4. Thymidine kinase activity - also tk
  5. Thymidine kinase-deficient - also TK(-) and TK-/-
  6. TK-deficient
  7. TK-negative

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X