1. Taijin kyofusho
  2. Thanks - also THX, TNX, THNX, TX, THANX, THKS and TXS
  3. Throttle Kicker Solenoid
  4. Tomkins PLC
  5. Tachykinins - also TK
  6. Thank You - also TY, Ta, THNQ, THX, TQ, thaNQ, TU and T/Y
  7. The Knee Society
  8. Thymidine kinases - also TK
  9. Tyrosine kinases - also TK, Trks and Tyr-k

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X