1. Translation Lookaside Buffer
  2. Table - also T and Tab
  3. Trailer Launched Bridge
  4. Transbronchial lung biopsy - also TBLB and TBB
  5. Translation Lookaside Block
  6. Talbots, Inc.
  7. Translation Look-aside Buffer
  8. Translation-Lookaside Buffer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X