1. Transmembrane domain 6
    2. Transmembrane segment 6
    3. Transmembrane helix 6

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X