1. Trimethylamino-DPH
  2. Trimethylamino-diphenylhexatriene
  3. Trimethylammonium diphenylhexatriene
  4. Trimethylammonium-DPH

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X