1. Time-Multiplexed Communication Channel
  2. Terminal Information Processing System - also TIPS
  3. Theatre Movement Coordination Center
  4. TM Chairmans Coordination committee
  5. Truckee Meadows Community College
  6. Turtle Mountain Community College
  7. Theater Movement Control Center
  8. Theater Movements Control Center
  9. Traffic Management Computer Complex

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X