1. Trimethoprim-sulfamethoxazole - also TMP-SMX, TMS, T/S and TS
    2. Trimethoprim-sulphamethoxazole - also TMP-SMX

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X