1. Tumor necrosis factor A
  2. Tumour necrosis factor alpha - also TNFalpha
  3. Tumor necrosis factor - also TNF and TNFR
  4. Tumor necrosis factor alpha - also TNFalpha and TNF-A

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X