1. Uridine diphosphate glucuronosyltransferase - also UGT and UDPGT
    2. UDP-glucuronosyltransferase
    3. UDP-glucuronyltransferase - also UDPGT and UGT

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X