1. University Of Kansas - also UKS, UK and UKANS
  2. Are You OK - also RUOK and AYOK
  3. Are You Okay - also RUOK
  4. University of Oklahoma - also UO
  5. You Ok

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X