1. University of Redlands - also UR
  2. Unusual occurrence report - also UNOR
  3. University Of Rochester - also UOFR and UR
  4. University Office of Research
  5. University of Oregon - also UO and UOREGON
  6. Urgent Operational Requirement
  7. Upper oil reservoir
  8. Undulating Oceanogaphic Recorder
  9. University Of Regensburg - also UR

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X