1. Unmanned Reconnaissance Air Vehicle
    2. Uninhabited Reconnaissance Aerial Vehicle
    3. Unmanned Reconnaissance Aerial Vehicle

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X