1. Uniform Resource Number
  2. Universal Resource Name
  3. Urine - also ur and U
  4. Unique Reference Number
  5. Universal/Uniform Resource Name
  6. University Radio Nottingham

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X