1. Upstream stimulating factor-1 - also USF-1
    2. Upstream transcription factor 1
    3. Upstream stimulatory factor 1

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X