1. Ureterovesical junction
  2. Ureterovesicular junction
  3. Uterovaginal junction
  4. Urethrovesical junction

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X