1. Virtual Memory Operating System - also VIROS and VMS
  2. Vertical Metal Oxide Semiconductor - also V-MOS
  3. V-groove Metal Oxide Semiconductor
  4. Virtual Multitasking Operating System
  5. Vertical MOS

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X