1. Van der Waals volume
  2. Very Wasted
  3. Virtually Worthless
  4. Virtual Wedge
  5. Ventricular weight
  6. Vessel wall
  7. VIEW - also vu and V
  8. Volkswagen - also VOK, VOW and VWN
  9. Vulnerable window
  10. Victim/Witness

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X