1. Your - also UR, ya and yr.
  2. Year - also y, y., yd. and yr.
  3. Yea, Right
  4. Yeah Right
  5. Years - also yrs
  6. Floating Workshop

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X