1. Zygomatic arch
    2. Zygomatic complex - also ZC
    3. Zygomaticomaxillary complex

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X