1. Zulu Time - also Z
  2. Zeitgeber time
  3. Zwicker tone
  4. Zeitgeber times

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X