• Thông dụng

  Danh từ
  Crow, raven
  (cũ) The sun
  Tính từ
  Cruel, malicious
  Severe, fierce
  Ripping, rattling good

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X