• Thành ngữ

  As the call so the echo
  Curses come home to roost
  He that mischief hatches, mischief catches

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X