• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  blinking light
  flash light
  flickering light
  intermittent light

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X