• Thông dụng

  Square.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  angle
  angle-angle mirror
  cross staff
  optical square
  set-square
  square
  triangle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X