• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  alligator
  clamp
  G-cramp
  holdfast
  jaw
  jaw vice
  lock-filer clamp
  locking bar clamp
  pin vice
  rigging screw
  screw
  screw clamp
  vice
  vice clamp
  vice or vise
  vice, vise
  vice, vise clamp
  vise
  vise clamp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X