• Thông dụng

  Tính từ

  Little; few
  rất ít người
  very few people

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  few
  light
  little

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X