• Thông dụng

  Tính từ.
  tainted (meat); putrid (flesh)

  Cản thán.

  Alas.
  than ôi
  alas!what;
  How.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X