• Thông dụng

  Danh từ
  flock
  herd
  pack
  drove
  chữ đàn có phần phức tạp, sẽ tùy vào loài động vật; flock of sheeps; herd of cows; pack of wolves; kiến và ong cũng sẽ khác.
  estrade (to pray for smth)
  musical intrument
  Động từ
  to play music

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X