• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  canalize
  channel
  sự đào kênh
  channel excavation
  ditching
  groove
  rabbet

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X