• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  basement rock
  bed-rock
  headstone
  hearth bottom
  host rock
  ledge rock
  mother rock
  native rock
  natural ground
  original rock
  parent rock
  parent stone
  source rock

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X