• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  barren gangue
  barren rock
  dead rock
  debris
  farewell rock
  stope rejection

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X