• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  igneous rock

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chalky clay
  eruptive rock
  extrusion rocks
  igneous volcanic rock
  magma
  magmatic rock
  orthorock
  plutonic rock
  primary rock
  pyrogenic rock
  pyroliths
  volcanic rock
  igneous rocks

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X