• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bituminous schist
  bituminous shale
  bituminous slate
  oil shale
  resinous shale

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X