• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  effusive rock
  eruptive rock
  extrusion rocks
  extrusive rock
  igneous rock
  igneous rocks
  igneous volcanic rock
  irruptive rock
  magmatic rock
  plutonic rock
  primary rock
  sempatic
  volcanic rock

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X