• Thông dụng

    Rescue (from a siege, danger, difficulty..)
    Renege on the sale of something (because its price has risen on the market).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X